Prijavi prepreku

Navedite zakonsku obvezu koja predstavlja administrativno opterećenje u smislu nepotrebnog i neopravdanog troška Vašeg vremena i novca.
Navedite koji propis/i regulira navedenu zakonsku obvezu.
Navedite kako smatrate da bi administrativna obveza trebala biti regulirana uzimajući u obzir njenu svrhu.
Click or drag a file to this area to upload.
Prilog (moguće je uvesti datoteke u formatu .doc, .docx, .pdf)

Pristajem da Apsolon d.o.o. i povezana društva (dalje u tekstu: "Tvrtka") pohrane i koriste moje podatke isključivo u svrhu kontaktiranja e-mailom od strane Tvrtke na temu prijavljenog administrativnog opterećenja. Detaljnije o zaštiti osobnih podataka