U svakodnevnoj raspravi o birokratskim opterećenjima u Hrvatskoj često se čuju pojmovi poput administrativne obveze, "skupih" propisa i poboljšanja poslovnog okruženja. Kako uopće možemo izračunati trošak koji administrativne obveze nameću našem gospodarstvu? Što je to SCM i kako on "mjeri" trošak regulatornog okvira? U nastavku pročitajte kratka objašnjenja ključnih pojmova koji su potrebni za kvalitetnu i informiranu raspravu o administrativnim opterećenjima.

Standard Cost Model (SCM) - SCM metodologija, međunarodni standard za izračun administrativnog opterećenja koji, među ostalima, preporučuju Europska komisija, OECD i Svjetska banka mjeri trošak nekog propisa razdvajajući ga na njegove mjerljive dijelove. SCM se ne fokusira na same ciljeve politike ili njihovu opravdanost unutar svakog propisa, već je usmjeren mjerenju administrativnih aktivnosti koje trebaju biti poduzete kako bi se postupalo u skladu s propisom.

Mjerenje se provodi tako što se izračuna iznos troškova po pojedinačnom poslovnom subjektu za svaku administrativnu obvezu te se potom taj izračun primijeni na ukupan broj poslovnih subjekata - obveznika te obveze. Ovo nam dalje omogućava da dobijemo pregled ukupnog administrativnog opterećenja svih zakonskih propisa u nekom zakonodavnom području. Iako nije riječ o znanstvenoj metodi, SCM pruža preciznu sliku administrativnog opterećenja i pruža kvalitetnu podlogu za donošenja odluka. Važno je napomenuti da se podaci uključeni u ova mjerenja dobivaju metodama terenskog istraživanja – direktno od samih poslovnih subjekata te su kao takvi relevantni i vjerodostojni.

Na slici niže pogledajte koji sve elementi sačinjavaju formulu za izračuna administrativnog troška Standard Cost Model metodologijom:Administrativna obveza - Administrativna obveza je svaka propisana obveza pružanja informacija i podataka nadležnom tijelu javne uprave ili trećoj strani, kao što su primjerice podnošenje godišnje porezne prijave za dohodak od samostalne djelatnosti, polaganje ispita za turističkog pratitelja, ishođenje rješenja za selektivni ribolov i slično. Svaka administrativna obveza sastoji se od jednog ili više dokumenata ili podataka koje poslovni subjekt mora pružiti nadležnom tijelu javne uprave ili trećoj strani: to mogu biti naziv tvrtke, izvadak iz sudskog registra, preslika diplome, ili, na primjer, dokaz o nekažnjavanju.


Administrativno opterećenje - Administrativna opterećenja sve su zastarjele i komplicirane administrativne obveze i propisi koji ne mogu odgovoriti suvremenim poslovnim zahtjevima, a neopravdano nameću visoke troškove poslovanja. Resurse koji se troše na ispunjavanje ovih obveza gospodarstvo može uložiti u razvoj poslovanja čime se stvaraju uvjeti za ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.