Najnovije vijesti iz Hrvatske i svijetaNa ovim stranicama možete pratiti najsvježija događanja, aktualnosti i relevantne informacije iz područja hrvatskog i europskog zakonodavstva, a koje utječu na život i poslovanje hrvatskih poduzetnika i građana. Rado bismo htjeli čuti i Vaše mišljenje. Čitajte, komentirajte, dijelite – zajedno pomozimo državi poboljšati propise koji se tiču svih nas!

10. srpnja 2020.

U sustavu e-Građani omogućeno je podnošenje e-Zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) razvio je novu e-uslugu pod nazivom e-Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu koja je građanima dostupna od 3.srpnja […]
6. srpnja 2020.

Usluga eTahograf dostupna je putem sustava e-Građani

Putem sustava e-Građani dostupna je usluga eTahograf, odnosno podnošenje zahtjeva za karticu za pametni tahograf u nadležnosti AKD-a kao nositelja javne ovlasti za poslove izdavanja tahografskih […]
3. srpnja 2020.

U sustavu e-Građani dostupna e-Prijava vjenčanja

Ministarstvo uprave je 01.07.2020. u rad pustilo 74. e-uslugu dostupnu u sustavu e-Građani. Radi se o usluzi e-Prijava vjenčanja koja omogućava mladencima, punoljetnim državljanima Republike Hrvatske, […]
29. lipnja 2020.

Europska komisija pokrenula je “Re-open EU”- platformu namijenjenu sigurnijem putovanju i turizmu

Europska komisija pokrenula je novu mrežnu platofrmu  “Re-open EU” kao dodatan alat za informiranje građana koji putuju unutar Europske unije o mjerama koje su na snazi […]