Napredak Hrvatske u provođenju prošlogodišnjih preporuka Europske komisije je „ograničen“, dok strukturne reforme nisu napredovale, kako se navodi u izvješću Europske komisije.

Pet preporuka koje su prošle godine bile upućene Hrvatskoj odnosile su se na javne financije i oporezivanje, mirovine, tržište rada i socijalnu zaštitu, uslužni sektor, pravosudni sistem, određivanje plaća, javnu upravu i državna poduzeća.

„Ponešto“ napretka postignuto je u području poboljšanja poslovnog okruženja: smanjena su administrativna opterećenja i parafiskalni nameti, a pomaci su vidljivi i u rješavanju zaostalih predmeta na sudovima.

Kako navode stručnjaci, Hrvatska bi trebala uzeti u obzir praksu sličnih zemalja koje su uspješno provele najavljene mjere – odgađanje nužnih strukturnih reformi, iako nepopularnih, uzrokovat će stagnaciju, a potencijalno i pad gospodarskog rasta u sljedećim godinama.

Preuzeto s: lider.media